Menu Luk
Events i Vadum Frikirke


medvandring2-2019

Åndelig medvandring

Alle indbydes til en hel dags seminar og undervisning om åndelig medvandring i Vesterkirken, Stenum, lørdag den 30. marts.

Hele programmet kan ses her.

Gunni Bjørsted, som er præst i missionsforbundets kirke i Osted, vil bidrage med sin erfaring i vandringen med Jesus. Han vil dele autentisk fra sit eget liv, Guds ord, sin præstetjeneste, og gøre det med åndelig klarsyn og autencitet.

Tilmeldingsfristen er den. 24. marts


EA2019

Åndeligt venskab

Evangelisk Alliances bedeuge 2019 har temaet “Åndeligt venskab”. Det er en uge, hvor kirker rundt omkring i hele landet samles omkring dette tema.

Bedeugen løber af stabelen i dagene 6.-13. januar. Søndag den 13. januar er der ingen gudstjeneste i Vadum Kirkecenter. Istedet opfordres alle til at deltage i bedeugens afslutningsgudstjeneste i Ansgar Kirke, Aalborg.

Gudstjenesten begynder kl. 19:00.

I vores lokalområde er der samlinger og arrangementer både i Jammerbugt og Aalborg kommuner. Du kan se meget mere på disse links:

Temahæfte Program Jammerbugt Program Aalborg


hpolsen-2

Tirsdagscafé

Tirsdag, den 2. april kl. 14:30 er der Tirsdagscafé i Vadum Kirkecenter.

Der er besøg af forhenværende politibetjent Hans Peter Olsen, Aalborg, som deler beretninger fra sit arbejde som betjent, bl.a. med unge drenge, som både havde behov for fællesskab med andre drenge på samme alder og ikke mindst voksne.

Det blev til mange oplevelser med ugentlige sammenkomster men også længere ture, f.eks. på vandreture i Norges fjelde.

Sædvanen tro serveres der kaffe og kage.

Tro og hverdagsliv

Torsdag den 11. april inviteres der, i samarbejde med Vadum Kirke, til samtaleaften i Vadum Sognegård.

Arrangementet begynder kl. 19.00. Her er der mulighed for at mødes med andre og dele tanker om tro og hverdagsliv.

Der bydes også på kaffe 🙂


img_2483_coffe


Henrik Thorngaard

Tirsdagscafé

Tirsdag, den 5. februar kl. 14:30 er der igen Tirsdagscafé i Vadum Kirkecenter.

Denne gang besøger Henrik Thorngaard caféen og deler sin beretning om “Fra Biersted over de kongelige gemakker til Folkekirkens Hus”

Henrik Thorngaard har siden 2014 været leder af Folkekirkens Hus i Aalborg.

Hjerteligt velkommen til en spændende eftermiddag med foredrag og kaffebord.

Gudstjeneste og morgenkaffe

Søndag den 10. februar er der som sædvanligt gudstjeneste kl. 10:00.

Forskellen i dag er dog, at første programpunkt på gudstjenesten er rundstykker og morgenkaffe. Kom kl. 10:00 og nyd din morgenmad og få en god snak inden vi sammen fejrer gudstjeneste.

Vi glæder os til at byde dig indenfor.


morgenbrød


clean3

Hovedrengøring

Torsdag den 14. februar svinges støvkosten og gulvkluden vrides op.

Det er tid for hovedrengøring i kirken.

Arbejdet begynder kl. 14:00 og slutter senest kl. 20:00. Kom gerne og giv en hånd med – jo flere, der hjælper, des hurtigere og lettere går det.

Lene Hollensen koordinerer slagets gang mod nullermænd og spindelvæv.

Hun kan kontaktes på tlf.: 24438358.

Bemærk datoen. I kirkebladet er den fejlagtigt annonceret til den 14. marts

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag den 3. marts byder Skaberværket velkommen til fastelavnsgudstjeneste i Vadum Kirkecenter kl. 16.00.

Der vil være en kort gudstjeneste og tøndeslagning.

Eftermiddagen afsluttes med fællesspisning, der kan købes for kr. 25.- pr. person – tilmelding er ikke nødvendig.

En skøn eftermiddag for hele familien.


Fastelavn


qullissat

Tirsdagscafé

Første tirsdag i måneden – i marts er det tirsdag, den 5. – er der Tirsdagscafé i Vadum Kirkecenter kl. 14:30.

Søren Peder Sørensen fra København fortæller om “Qullissat – byen der ikke ville dø”

Hjerteligt velkommen til en spændende eftermiddag med foredrag og kaffebord.

Gudstjeneste, frokost og årsfest

Søndag den 10. marts er der nadvergudstjeneste kl. 10:00 i Vadum Kirkecenter.

Efter gudstjenesten er der frokost for alle, som har lyst til at deltage. Det koster kun kr. 25.- pr. person og overskuddet fra frokosten går til Missionsforbundets arbejde i Thailand.

Efter frokosten er der indkaldt til menighedens årsfest.

Ledere fra Skaberværket inviterer alle børn med i Leos Legeland på Eternitten, imens andre gennemgår dagsordenen.


dinner_edit


palme

Påsken 2019 – Palmesøndag

Søndag den 14. april er Palmesøndag.

Den dag markerer begyndelsen på påskeugen.

På denne dag red Jesus ind i Jerusalem på et æsel. Jøderne hyldede ham som en konge, mens de viftede med palmegrene, deraf navnet palmesøndag.

Du kan i Bibelen læse om indtoget i Jerusalem.

Du finder det i Johannes evangeliet kapitel 12.

Påsken 2019 – Skærtorsdag

Torsdag den 18. april er Skærtorsdag.

Overalt på jorden fejrer kirken nadver. Vi siger, at Jesus indstiftede nadveren. Ifølge Bibelen skete det, da han dagen før sin korsfæstelse fejrede påskemåltidet med sine disciple. Det er baggrund for den helligdag vi kalder Skærtorsdag.

Vi fejrer igen i år dagen med et festmåltid som det, Jesus og disciplene holdt. Det hedder Seder og du er inviteret til at leve dig med ind i, hvad der skete den aften.

Tilmelding senest den 7. april til kirkens præst, Thomas Baldur:

praest@vadumkirkecenter.dk eller 41560795.

Se hele indbydelsen her.


Vin og matzah


Tornekrone2

Påsken 2019 – Langfredag

Fredag den 19. april er Langfredag.

Det markeres i Vadum Kirkecenter kl. 10:00 med en stillegudstjeneste som opfølgning på Skærtorsdag aftens påskeseder.

Det bliver en gudstjeneste med tid til refleksion over Jesu lidelseshistorie og begivenhederne på Langfredag.

Påsken 2019 – Påskemorgen

Søndag den 21. april er Påskedag.

Kom og vær med til festgudstjeneste kl. 10:00 i Vadum Kirkecenter.

Vi fejrer at Jesu grav var tom Påskemorgen, at han blev oprejst fra døden og lever i dag!

Det bliver en formiddag med masser af sang og et budskab om kærlighed og håb.

Kom og vær med!


paaskemorgen


Musical wave

Aftengudstjeneste

Søndagens gudstjeneste den 28. april bliver en samling med udgangspunkt i ‘O, store Gud’.

Tale, sang og musik vil i gudstjenesten have dette omdrejningspunkt.

Gudstjenesten begynder kl. 19.00.

Vær hjerteligt velkommen.

Tirsdagscafé

Tirsdagscaféen den 7. maj kl. 14.30 byder på besøg af Erik Mortensen, Hou, som vil dele af sine mange oplevelser som lærer på Hals Skole.

Temaet er ‘Spændende oplevelser med 10. klasses elever’.

Kom og vær med til en spændende eftermiddag og nyd Eriks evne til at fortælle og formidle.

Der er naturligvis kaffebord.


ErikMortensen


IMG_2422_cross

Tro og hverdagsliv

Torsdag den 9. maj inviteres der, i samarbejde med Vadum Kirke, til samtaleaften i Vadum Frikirke, Ellehammersvej 14.

Arrangementet begynder kl. 19.00. Her er der mulighed for at mødes med andre og dele tanker om tro og hverdagsliv.

Indsamling Dansk Flygtningehjælp

Søndag den 4. november er der landsindsamling for Dansk Flygtningehjælp.

Lisbeth Weidinger koordinerer igen i år indsatsen og indsamlingen i Vadum.

Vadum Kirkecenter danner ramme som ‘indsamlingscentral’ for vores lokalområde.

Indsamlingen foregår i tidsrummet mellem kl. 11 og 14.

Du kan tilmelde dig på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside eller ved direkte kontakt til Lisbeth på tlf.: 2992 1543

 


DFH_logo


candle

Alle Helgens gudstjeneste

Alle Helgens Dag er i år søndag den 4. november. Det markeres i Vadum Kirkecenter med en Alle Helgens gudstjeneste kl. 19.00.

Alle Helgens Dag er, som navnet antyder, oprindeligt en dag, hvor man mindedes kristne helgener og martyrer. Det gør vi dog ikke. Vi følger den mere almindelige skik herhjemme og bruger dagen på at mindes de, som er døde.

Vi vil også i (mindst) lige så høj grad minde os selv om at se døden i lyset af, at Kristus blev oprejst fra død til liv, og at alle, der stoler på ham, også en dag vil blive oprejst fra død til evigt liv sammen med ham.

Velkommen til en eftertænksom og håbefuld aftengudstjeneste, hvor vi fejrer nadver og tænder lys i mørket, både bogstaveligt og symbolsk.

AFLYSNING: Besøg fra Thailand/Myanmar

Endnu en gang er vi desværre nødsaget til at aflyse et planlagt besøg fra Dr. Wado fra Thailand/Myanmar.

Atter en gang har der været problemer med at få visum godkendt hos de relevante myndigheder.

Vi beklager


wado


Huskelapp

Sommerferie

Søndagene den 21. juli og 28. juli er der ingen gudstjeneste i Vadum Frikirke.

Den 21. juli holder Det Danske Missionsforbund sommerstævne på Efterskolen Lindenborg ved Roskilde Fjord.

Hvis ikke du deltager på sommerstævnet, henvises der til andre kirker i lokalområdet.

Ha’ en velsignet sommer!

Søndagsgudstjeneste

Der er gudstjeneste hver søndag i Vadum Frikirke – og du er hjerteligt velkommen til at deltage.

Næsten alle søndage begynder gudstjenesten kl. 10.00 og varer omtrent en times tid. Efterfølgende serveres der kaffe og lidt godt.

Du kan finde kvartalsprogrammet på dette link 

Vel mødt!


vadumkirkecenter_podcast


img_2483_coffe

Tirsdagscafé

Den første tirsdag i hver måned er der Tirsdagscafé i Vadum Frikirke.

Samlingerne begynder kl. 14.30 og er et tilbud for alle, som har lyst.

Som fast tradition serveres der kaffe, boller og roulade.

Sæsonens program kan findes her på dette link

Skt. Hans aften

Søndag den 23. juni er Sankt Hans aften.

Vi begynder kl. 16.30 med gudstjeneste i kirkesalen.

Derefter tændes grillen og der bliver mulighed for at købe pølser og brød til selv-grill.

Senere tændes bålet på det grønne område bag kirken.

Vi håber på godt vejr og en hyggelig aften.


skthans

Messy Church

Søndag, den 21. november kl. 16.00, inviteres du til Messy Church i Vadum Frikirke.

Du er velkommen fra kl. 16, hvor du kan få en kop kaffe. Senere er der en række aktiviteter for alle aldre, som afsluttes med sang og et oplæg om tro. Vi afslutter eftermiddagen med at spise sammen kl. 17.30.

Voksne betaler kr. 25.- for aftensmad – børnene spiser gratis med.

Vi glæder os meget til at se dig. 


MessyChurch


Christmas_Eve_Service_Announcement_Image

Juleaftensgudstjeneste

Juleaften – den 24. december – inviteres du indenfor til gudstjeneste kl. 15.00.

Begynd denne festlige aften med familie og venner i Vadum Kirkecenter, hvor der vil være masser af sang og musik, oplæsning af juleevangeliet og et julebudskab, som kirkens præst, Thomas Baldur, vil dele med os.

Gå glad, opmuntret og velsignet hjem til en skøn juleaften.

Vær hjerteligt velkommen!


bøn

Fyraftensbøn i Vadum Frikirke

Hver onsdag kl. 17-17.45 er der mulighed for at deltage i  bøn i kirken.

I denne Covid-19 tid foregår bedemødet virtuelt via Zoom. Du kan deltage ved at klikke ind på dette zoom-link

Fokus i denne lille onsdagstime vil være bøn for Vadum by, egnen omkring og de mennesker som bor i området.