Næste event
Julekoncert

Bemærk NY DATO:

Søndag den 6. december 2020 kl. 19.00 er der julekoncert med Psalmisterne. 

Psalmisterne fortolker julens salmer og sange i et spænd mellem jazz, folk og gospel. De elsker den dybe lyrik, den gode melodi og det levende sammenspil mellem musik og sang. 

Psalmisterne består af Peter Houe Sørensen på klaver, Mads Houe på kontrabas, Benjamin Kronborg på trommer og Heidi Bisgaard på sang. Heidi har også gæstet kirken ved de seneste to års julekoncerter. Alle fire er enten uddannet fra eller studerende på musikkonservatoriet. 

Koncerten bliver tilrettelagt indenfor rammerne af de gældende coronarestriktioner. Det vil sige, at vi sikrer god plads, vi bærer mundbind ved ind- og udgang, og der må ikke synges med på sangene. 

Antallet af billetter er begrænset, og de sælges udelukkende i forsalg. 

Billetter koster 125 kr. 

Billetter sælges via koncert@vadumfrikirke.dk. Opgiv antal billetter og skriv desuden, om I må sidde sammen som husstand (det vil sige uden 1 meters afstand). 

Program for 4. kvartal 2020

Du kan finde fjerde kvartals kirkeblad for Vadum Frikirke på elektronisk form ved at klikke på dette link. Du kan desuden få dit eget trykte eksemplar i Vadum Frikirke på Ellehammersvej 14 i Vadum.

Magasinet

Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund, som Vadum Frikirke er en del af.

Du kan klikke HER for at se det senest udgivne nummer.

Vadum Frikirke - kirke i en corona-tid

Kirkeministeriet og sundhedsmyndighederne har udsendt retningslinjer for hvordan bl.a. gudstjenester kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt, som vi naturligvis indfører og efterlever.

Helt praktisk betyder det at:

  • Der skal bæres mundbind når man færdes rundt i kirken. Når man sidder eller står ved sin plads, er det ikke et krav.
  • Bænke/stole er blevet ommøbleret for at leve op til afstandskravene på 2 meter ved forsamlinger hvor fællessang indgår.
  • Der er flydende sæbe og håndsprit ved alle håndvaske i bygningen
  • Desuden håndsprit ved indgang, i kirkesal, sidesal og i køkken
  • Ankomst til kirken kun via hovedindgangen – ved endt gudstjeneste kan alle udgange benyttes.
  • Personer der byder velkommen ved hoveddøren vil ikke give hånd, men holde afstand og samtidig tælle antal gæster
  • Der vil ikke være sangbøger på kirkebænkene. Sangtekster vises vha. projektorer på væg/lærred.
  • Ved nadver uddeles brød og vin i engangsbægre af nadvertjenere. 
  • Der vil indtil videre ikke blive serveret kirkekaffe efter gudstjenesten
  • Alle opfordres til at holde minimum 1 meters afstand ved færden i kirken og undgå fysisk kontakt, inklusiv håndtryk/kram.

Se også gerne denne video, som omhandler mange af de samme ting.

Menighedsrådet kan naturligvis kontaktes for yderligere afklaring.

Klik her for kontaktinfo